Flora

to co spotkacie pod jak i nad wodą, nieco zieleni, trochę kolorów.

 

Zielono mi…

 


Ramienice (Chara)

Nitella flexilis (Krynicznik giętki)
Nitella flexilis
ramienica kosmata2
Chara hispida
Chara aspera (Ramienica szorstka)
Chara aspera
Chara globularis (Ramienica krucha)
Chara globularis
Chara vulgaris (Ramienica pospolita)
Chara vulgaris
Chara polyacantha (Ramienica wielokolczasta)
Chara polyacantha

 

 

 

 


Rdestnicowate (Potamogetonaceae Dumort.)

Potamogeton lucens (Rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens
Potamogeton perfoliatus (Rdestnica przeszyta)
Potamogeton perfoliatus
potamogeton crispus
Potamogeton crispus
Potamogeton natans (Rdestnica pływająca)
Potamogeton natans

 


Potamogeton pectinatus (Rdestnica grzebieniasta)
Potamogeton pectinatus
Persicaria amphibia (Rdest ziemnowodny)
Polygonum amphibium

 


Inne

Ceratophyllum demersum (Rogatek sztywny)
Ceratophyllum demersum
Lobelia dortmanna (Lobelia jeziorna)
Lobelia dortmanna
Ranunculus circinatus (Jaskier krążkolistny)
Ranunculus circinatus
Elodea canadiensis (Moczarka kanadyjska)
Elodea canadiensis

 

 

 

 


Utricularia vulgaris (Pływacz zwyczajny)
Utricularia vulgaris
Myriophyllum spicatum (Wywłócznik kłosowy)
Myriophyllum spicatum
Myriophyllum verticillatum (Wywłócznik okółkowy)
Myriophyllum verticillatum
Najas minor (Jezierza mniejsza)
Najas minor

Lemna trisulca
Lemna trisulca
Lemna minor (Rzęsa drobna)
Lemna minor
Spirodela polyrhiza (Spirodela wielokorzeniowa)
Spirodela polyrhiza
Ulva lactuca (Ulwa sałatowa)
Ulva lactuca

 

 


Stratiotes aloides (Osoka aloesowata)
Stratiotes aloides
Isoetes lacustris (Poryblin jeziorny)
Isoetes lacustris
Fontinalis antipyretica
Fontinalis antipyretica

 

 


Trochę kolorów

 

Żabieńcowate   (Alismataceae)

Żabiściek pływający
Hydrocharis morsus-ranae
Żabieniec babka wodna
Alisma plantago-aquatica
Sagittaria sagittifolia (Strzałka wodna)
Sagittaria sagittifolia
kaldecja4
Caldesia parnassifolia
Baldellia ranunculoides (Żabienica jaskrowata)
Baldellia ranunculoides
Butomus umbellatus (Łączeń baldaszkowy)
Butomus umbellatus
Sparganium erectum (Jeżogłówka gałęzista)
Sparganium erectum

Grzybieniowate (Nymphaeaceae)

Nuphar lutea
Nuphar lutea
Grzybień biały
Nymphaea alba