Łosoś szlachetny (Salmo salar)

Łosoś szlachetny (Salmo salar)
Szlachetna ekipa.

ang. Atlantic salmon

 

Inne nazwy: łosoś atlantycki, łosoś pospolity, łosoś europejski

 

Wielkość: do 150 cm; waga do 24 kg

 

Wygląd:

Łuski drobne, mocno osadzone. Linia boczna dobrze widoczna. Na linii grzbietu występuje mała, czerwono-szara płetwa tłuszczowa (charakterystyczna dla łososiowatych). Głowa z wielką i silnie uzębioną paszczą. Podczas tarła samce zmieniają ubarwienie na czerwonawe, a żuchwa przybiera kształt haka. Młode mają na bokach ciemne i czerwone plamki. Osobniki dorosłe mają nieregularne czarne plamy na górnej połowie ciała.

 

Występowanie:

Północny Ocean Atlantycki, rzeki Ameryki Północnej, w Europie od Portugalii po Morze Białe, Północne i Bałtyk. Tworzy formy wyłącznie słodkowodne w jeziorach Ładoga i Onega.

Leave a Comment