Hranicka propast ma już 384 metry głębokości!

Hranicka propast ma już 384 metry głębokości!
Hranicka propast ma już 384 metry głębokości!

Już parokrotnie wspominaliśmy o tegorocznym projekcie Krzysztofa Starnawskiego zmierzającym do przegłębienia czeskiej jaskini Hranicka propast i wykazania, że jest ona najgłębszą, zalaną jaskinią na świecie. W październiku 2012 roku dokonany przez Starnawskiego pomiar wykazał, że Hranicka ma 373 metry głębokości a do rekordowej, włoskiej Pozzo del Merro brakuje jej zaledwie 19 metrów!

 

Jednak w tym roku, dzięki samozaparciu czołowego, polskiego nurka jaskiniowego oraz grantowi National Geographic możliwa była dalsza eksploracja i pomiary jaskini w ramach projektu NG Hranicka Propast – Step beyond 400 m. To właśnie międzynarodowy rozmach ekspedycji, duże wsparcie czeskich nurków umożliwiło przeprowadzenie eksploracji. Warto bowiem wiedzieć, że do jednego nurkowania Krzysztofa potrzebny jest udział około 20 osób. Jak podkreśla Krzysztof Starnawski nie chodzi tu o bicie rekordów a o zbadanie nieznanej jaskini. Zespół planuje nie tylko wykonać dokładne plany jaskini i dokumentację zdjęciową, ale także pobrać próbki wody, które pozwolą na ustalenie sposobu formowania studni oraz zbadania żyjących w niej organizmów.

 

Dokonany w ramach projektu w dniu 1 października br. pomiar potwierdził, iż Hranicka propast ma głębokość 373 metry, co potwierdziło, iż jest to druga co do głębokości zalana jaskinia na świecie. Jednak dopiero kolejne nurkowania, podczas których Starnawski opuścił na dno jaskini sonar, pozwoliły na dokonanie dokładniejszych pomiarów.

 

W dniach 10-12 października br. udało się położyć linę kierunkową w nowym rejonie jaskini oraz wykonać w tym miejscu jej pomiar. Okazało się, że krasowa studnia położona nieopodal polsko-czeskiej granicy ma 384 metry głębokości! Już tylko 9 metrów dzieli ją od awansu na zaszczytne miano najgłębszej jaskini świata.

 

Ten wynik, to zwieńczenie paromiesięcznych, ciężkich prac całego zespołu. Dobra widoczność panująca w trakcie ostatniego nurkowania i pomiarów pozwoliła na dobre rozeznanie jaskini, której eksploracja będzie kontynuowana już a początku przyszłego roku. Czekamy z niecierpliwością!


 

 

Źródła: national-geographic; Facebook/hranickapropast702; tvn24; hranickapropast.cz


 

Czytaj także:

Hranická propast
Hranická propast
Hranická propast – rozpoczął się projekt odkrycia najgłębszej jaskini świata!
Hranická propast – rozpoczął się projekt odkrycia najgłębszej jaskini świata!

 

Podobne posty

Leave a Comment