Kosogon (Alopias macrourus)

Kosogon
Kosogon

ang. Thresher shark

 

Wielkość: 7,6 m; waga do 350 kg

 

Wygląd:

Ciało jest smukłe i wrzecionowate. Posiada krótki pyski ze stosunkowo małymi oczami. Ubarwienie zmienia się; grzbiet jest brązowy, ciemnoszary, szaroniebieski lub nawet czarny, boki jaśniejsze. Charakterystyczny górny płat płetwy ogonowej mocno wydłużony stanowi połowę lub ponad połowę długości ciała ryby.

 

Występowanie:

Kosmopolityczna ryba, strefy ciepłych i umiarkowanie ciepłych przypowierzchniowych wód oceanicznych. Młode spotykane są również w strefie przybrzeżnej.


 

Ciekawostka:

Polują zaganiając ryby w zwarte stada. Następnie uderzeniami ogona ogłuszają i chwytają ofiary. Czasami łupem takich ataków stają się polujące na ryby ptaki.


 

Nie odnotowano bezpośrednich ataków na ludzi. Jednak zdarzały się ataki na łodzie.

Zagrożenie dla człowieka może stanowić z racji dużych rozmiarów i drapieżnego trybu życia.

Leave a Comment