Nurkowanie jaskiniowe

Nurkowanie jaskiniowe Cave diving Jolly Diver

Nurek we francuskiej jaskini Goul du Pont

Nurkowanie jaskiniowe (ang. cave diving) w szerokim znaczeniu, to nurkowanie overhead czyli zanurzenia w przestrzeniach zamkniętych takich jak zalane jaskinie, kopalnie, obiekty przemysłowe czy wnętrza wraków. Specyficzną formą stropu jest również warstwa pokrywy lodowej zalegająca na zbiorniku. Nie ulega wątpliwości, że jest to najtrudniejsza a zarazem najbardziej wymagająca forma nurkowania technicznego.

 

Nurkowanie pod stropem jest bardziej ryzykowne od nurkowania w wodach otwartych. Jedną z najważniejszych przyczyn jest niemożność bezpośredniego wynurzenia się wynikająca z ograniczenia stropem/sufitem.

 

Drugą, kluczową różnicą są całkowite ciemności wmuszające użycia sztucznego światła oraz zwiększające ryzyko zgubienia się w przypadku jego utraty.

 

Oczywiście ryzyko związane z penetracją jaskiń uzależnione jest od ich profilu, głębokości oraz odległości na jaką zamierzamy popłynąć. Dodatkowe trudności polegają na zaplanowaniu nurkowania oraz wykonaniu dekompresji czasem wymuszonej przez profil jaskini.

 


Jolly Diver zaprasza dziś na nurkowanie overhead w: Song Hong

Song Hong

  W Tajlandii przez tysiąclecia deszcz wraz z podziemnymi źródłami wody rzeźbił jaskinie i pieczary, nad i pod powierzchnią morza na terenie całego kraju.   Większość z tych jaskiń powstała przed podniesieniem się poziomu morza, dlatego też wiele z nich jest ozdobionych w fantastyczne nacieki skalne.   Nurkowanie jaskiniowe to w Tajlandii wciąż pewna nowość. […]

nurkuj dalej

 

W ramach węziej rozumianego nurkowania jaskiniowego wyróżniamy:

Nurkowanie kawernowe

Nurkowanie w kawernie

nurkowanie kawernowe (cavern diving) – zanurzenie wykonywane jest w zakresie naturalnego światła. Najczęściej będzie to obszar wejściowy jaskini. Ze względu na bliższą odległość do powierzchni oraz zasięg naturalnego światła nurkowania te są uważane za bezpieczniejsze od stricte jaskiniowych.

 

nurkowanie jaskiniowe (cave diving) – zanurzenie wykonywane jest poza zasięgiem światła naturalnego. Tego typu penetracje są uważane za najbardziej ryzykowne. Wymagają one nie tylko posiadania odpowiedniego sprzętu w niezbędnej ilości (redundancja), ale także umiejętności poruszania się po jaskiniach, poręczowania oraz znajomości procedur jaskiniowych (np. w przypadku rozdzielenia członków zespołu lub utraty gazu).

 

Nurkowanie jaskiniowe (cave diving) Jolly Diver

Nurkowie w syfonie Danka w jaskini Kasprowa Niżnia w Tatrach

nurkowanie speleo (sump diving) – zanurzenia odbywają się w syfonach, z reguły trudno dostępnych. Zasadnicza różnica polega na tym, że pokonywanie partii suchych jaskini dominuje nad nurkowaniem. Nurkowanie speleo wymaga umiejętności i technik poruszania się po jaskiniach (alpinizm/taternictwo jaskiniowe), zarówno nielinowych, linowych, jak i elementów wspinaczki.

Nurkowanie w tym przypadku jest metodą pokonania przeszkód – zalanych syfonów zlokalizowanych pomiędzy kolejnymi, suchymi korytarzami. Syfony mogą być różnej długości. Dla przykładu najdłuższy odkryty syfon w Tatrach, to Syfon Warszawiaków o długości 333 metrów zlokalizowany w jaskini Kasprowa Niżnia. Jako ciekawostkę dodam, że Kasprowa Niżnia posiada również najdłuższy w Polsce ciąg syfonów, składający się z 7 zalanych korytarzy o łącznej długości 657 metrów. Dla porównania na świecie najdłuższy syfon o długości 5675 metrów znajduje się we Francji, w jaskini Doux de Coly.

 


Nurkowanie overhead w popularnych kopalniach

 


Nurkowanie jaskiniowe – artykuły

 


Jaskiniowe Nurkowości

Galeria Piovano w Font Estramar dla uczczenia eksploratora
Systemy Sac Actun i Dos Ojos połączone! Najdłuższa zalana jaskinia świata!
Odszedł Bil Phillips – legenda jukatańskich eksploracji
Krzysztof Starnawski wraca do Meksyku!
Ekspedycja Pozo Azul 2017 – kilometry korytarzy
Włosi wstrząśnięci wypadkiem nurkowym instruktora i 13-letniej dziewczynki
Krzysztof Starnawski wraca do Matka Vrelo
Jaskinia Molnar Janos czasowo zamknięta
Relacja Bartłomieja Gryndy z wydobycia ROV GRALmarine
ROV GRALmarine wydobyty z Hranickiej Propasti

Na wesoło

Beztroska, amerykańska rodzina

Co to za zwierzę?

Wargacz tęczak (Labrus mixtus)

Jaka to roślina?

Ranunculus circinatus (Jaskier krążkolistny)

Strefa sympatyka

Zaloguj się

Nurkowy Newsletter

Nurkowanie to Twoja pasja?
Chcesz poznawać tajemnice podwodnego świata?
Wstąp do grona sympatyków Jolly Diver już teraz.
Wystarczy tylko jedno kliknięcie!

Google Plus

Scroll To Top