Podpisano Pakt w sprawie ochrony Morza Sargassowego

Podpisano Pakt w sprawie ochrony Morza Sargassowego
Podpisano Pakt w sprawie ochrony
Morza Sargassowego

W dniu 11 marca bieżącego roku po blisko 2 latach negocjacji między zainteresowanymi stronami, rządy Azorów, Bermudy, Monako, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych podpisały Deklarację Hamiltona – pakt o współpracy na rzecz ochrony Morza Sargassowego.

 

Morze Sargassowe to pod wieloma względami wyjątkowy akwen leżący w zachodniej części północnego Atlantyku. Zasięg tego morza, zarówno jego granice jak i powierzchnia są trudne do określenia.

 

Zasadniczo rozciąga się od wysp Bahama, poprzez Bermudy, aż niemal po Azory. W praktyce granice Morza Sargassowego wytyczają otaczające go ze wszystkich stron silne prądy powierzchniowe: Zatokowy (Golfsztrom), Kanaryjski i Północnorównikowy. Jest to jedyny na świecie obszar wód w pełni oceanicznych (fragment oceanu), który w nazwie posiada określenie „morze”.

 

Pakt choć jeszcze nie jest wiążący, to dobry sygnał zmierzający do ochrony tego wyjątkowego akwenu, jego bogatego życia morskiego. Gatunki, które skorzystają na dodatkowej ochronie, to tuńczyk błękitnopłetwy, węgorz, żółwie skórzaste czy wreszcie majestatyczne humbaki. Jednym z założeń paktu jest poznanie krytycznych tras migracyjnych tych gatunków, co pozwoli na  nieprzekraczanie tych obszarów przez statki

 

Umowa stanowi swego rodzaju precedens, bowiem obszar objęty ochroną to de facto pełne morze, fragment oceanu oddalony o jakieś 200 mil morskich od linii brzegowej poszczególnych krajów.


 

 

Źródło: sargassoalliance.org


 

 

Zobacz także:

 

Węgorz europejski
tuńczyk błękinopłetwy
Tuńczyk błękinopłetwy

Podobne posty

Leave a Comment