Reakcja IANTD na śmiertelny wypadek podczas kursu jaskiniowego we włoskiej Fontanazzi

Reakcja IANTD na śmiertelny wypadek podczas kursu jaskiniowego we włoskiej FontanazziOd wczoraj w polskim środowisku nurkowym wrze w związku z opublikowaniem oficjalnego stanowiska IANTD dotyczącego śmiertelnego wypadku krusanta w trakcie szkolenia jaskiniowego we włoskiej Fontanazzi w dniu 5 stycznia 2017 roku. Informacje o wypadku wraz z aktualizacjami i stanowiskiem IANTD znajdziecie w artykule: Śmiertelny wypadek nurkowy we włoskiej jaskini Fontanazzi.

 

Okazuje się, że przywrócenie ITT Andrzeja Kruczkowskiego poparte stwierdzeniem nienaruszenia standardów IANTD to nie jedyne działanie podjęte przez amerykańską organizację zrzeszającą nurków.


 

Do polskich instruktorów IANTD został wysłany mail o następującej treści:

Drodzy Instruktorzy, członkowie IANTD,

 

Zwracam się do Was na progu nowego sezonu nurkowego, licząc na to, że wraz z nadchodzącą wiosną uda się nam jednoznacznie zamknąć wszelkie negatywne kwestie i skoncentrować na przynoszącej dobre efekty działalności związanej z naszą wspólna pasją, którą jest nurkowanie.

 

Nieszczęśliwy wypadek, do którego doszło 5 stycznia 2017 r. podczas kursu IANTD we Włoszech stał się przyczynkiem negatywnej kampanii w mediach społecznościowych, która odbiła się negatywnie nie tylko na wizerunku IANTD, lecz również miała szkodliwy wpływ na cały rynek nurkowy w Polsce. IANTD HQ odniosła się bardzo krytycznie do postawy wszystkich członków IANTD, którzy wypowiadali się publicznie za pośrednictwem mediów elektronicznych (e-maile, grupy dyskusyjne, media społecznościowe itd.), formułując negatywne opinie na temat wypadku i szkolenia, którego nie byli świadkami. Bezpośrednią konsekwencją tych działań jest wprowadzenie ze skutkiem natychmiastowym rozszerzenia Standardów IANTD o „Standardy Etyczne IANTD w zakresie Elektronicznych Środków Przekazu i Mediów Publicznych”. Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z tymi standardami, które dla uniknięcia jakichkolwiek niedomówień zostały od razu przetłumaczone na język polski. IANTD HQ traktuje tę kwestię bardzo poważnie a w stosunku do osób, które dopuszczą się naruszenia tych standardów zostaną wyciągnięte natychmiastowe konsekwencje, do dyscyplinarnego usunięcia z Organizacji włącznie, bez względu na aktualnie posiadany poziom. Jeżeli którykolwiek z członków, Instruktorów, bądź Instruktorów Trenerów IANTD ma jakiekolwiek uwagi krytyczne na temat szkoleń, innych nurków lub rynku nurkowego, powinien je kierować bezpośrednio do mnie, wyłącznie w prywatnej korespondencji (podpisanej imieniem i nazwiskiem). Wszelkie inne wypowiedzi publiczne będą potraktowane jako działanie na szkodę organizacji.

 

Aby definitywnie zamknąć dyskusję na temat wypadku w Fontanazzi wyjaśniam, że Rada powołana przez IANTD HQ, Quality Assurance Board, złożona z ITT, wybitnych ekspertów w dziedzinie nurkowania jaskiniowego, powszechnie szanowanych za postawę etyczną, po dokładnym i wnikliwym zbadaniu wszystkich okoliczności wypadku stwierdziła jednoznacznie, że nie doszło do złamania żadnych Standardów IANTD. Zwracam uwagę, że wyjaśnianie sprawy trwało tak długo, ponieważ QA Board potraktowała sprawę bardzo poważnie. Rada odbyła wszystkie niezbędne oficjalne konsultacje, zbadała wypowiedzi wszystkich świadków wypadku, szczegółowo zapoznała się z oficjalnymi oświadczeniami, raportami IANTD i DAN. Członkowie Rady zadali dodatkowe pytania osobom związanym ze sprawą i podjęli wszystkie inne działania niezbędne dla dokładnego wyjaśnienia całej sytuacji. Po zapoznaniu się z raportem QA Board IANTD HQ napisał:

 

“Ponieważ jest oczywiste, iż nie doszło do złamania żadnych standardów i zostało to jasno stwierdzone przez QA Board, której członkami byli jedni z najbardziej doświadczonych i etycznych jaskiniowych ITT, zdecydowanie zalecamy aby wszelkie kwalifikacje Andrzeja Kruczkowskiego pozostały zachowane. Decyzją QA BOARD i IANTD HQ jest, że Andrzej utrzyma aktywny status nauczycielski na wszystkich aktualnie posiadanych poziomach.“

 

Na podstawie zaleceń QA Board i IANTD HQ, IANTD CE podjęło ostateczną decyzję o natychmiastowym przywróceniu ITT Andrzejowi Kruczkowskiemu aktywnego statusu instruktorskiego na wszystkich poziomach.

 

Szczegółowy opis wypadku zostanie opublikowany po otrzymaniu oficjalnej zgody ze strony władz włoskich, w zakresie uzgodnionym z Rodziną Zmarłego Nurka (zgodnie ze Standardami Etycznymi IANTD).

 

Z zaistniałej sytuacji należy wyciągnąć wnioski. Przede wszystkim wypadek może zdarzyć się każdemu, nawet przy najlepszych zabezpieczeniach i przy najlepszych warunkach. Apeluję do Was, żeby organizując jakiekolwiek szkolenia zwracać uwagę na to, by zarówno Instruktor, jak i wszyscy uczestnicy kursu posiadali ważne ubezpieczenie nurkowe, adekwatne do poziomu kursu i działające skutecznie na terenie kraju, gdzie odbywa się szkolenie. Instruktorzy o aktywnym statusie muszą posiadać ubezpieczenie profesjonalne. Proszę również o to, by podczas briefingu przed nurkowaniem wyraźnie przypominać, że każdy ma prawo w dowolnym momencie przerwać nurkowanie, wszelkie problemy należy natychmiast sygnalizować partnerowi a każde odstępstwo od planu nurkowania może mieć poważne konsekwencje. Podczas każdego szkolenia należy mieć opracowany plan działania na wypadek sytuacji awaryjnej. Przypominam, że każdy Instruktor IANTD będący świadkiem wypadku nurkowego ma obowiązek sporządzić raport (IANTD Incident Report) i natychmiast zawiadomić o wypadku IANTD CE.

 

W połowie grudnia 2016 IANTD HQ wprowadziła nowe Standardy IANTD. Obecnie nowe Standardy są tłumaczone na język polski, a ich wersja angielska jest dostępna w systemie IANTD CE i obowiązuje wszystkich Instruktorów IANTD. Zwracam uwagę, iż zmiany dotyczące szkoleń rekreacyjnych są bardzo nieznaczne, jednak w odniesieniu do szkoleń rebreatherowych jest ich nieco więcej. Każdy instruktor powinien zapoznać się dokładnie ze standardami prowadzonych przez siebie szkoleń.

 

Należy zwrócić uwagę na to aby, jak to było do tej pory, na każdym kursie Instruktor zadbał o wypełnienie 4 głównych formularzy, dostępnych w systemie IANTD CE w języku polskim: Formularza Studenta, Kwestionariusza Medycznego, Zwolnienia z Odpowiedzialności, Oceny Umiejętności w Wodzie i Oceny Końcowej. Każdy formularz musi być podpisany przez kursanta a Instruktor ma obowiązek przechowywać go w archiwum przez minimum 5 lat! Apeluję do wszystkich Instruktorów IANTD by podejmując decyzje o zaliczeniu kursu zawsze kierowali się hasłem „Płacisz za szkolenie, na certyfikat musisz zasłużyć”. W przypadku zaawansowanych szkoleń technicznych należy zwrócić szczególną uwagę na spełnienie wszystkich warunków wstępnych oraz wymagań kursu. Jeśli kurs jest wielostopniowy, nie należy niczego przyspieszać, kurs musi trwać tak długo, dopóki Instruktor nie jest absolutnie przekonany, że kursant opanował całą wymaganą wiedzę i umiejętności. Na poziomie kursów Instruktorskich IANTD HQ wymaga od Instruktora Trenera zgłoszenia takiego kursu w systemie przed rozpoczęciem szkolenia. Kandydat na Instruktora Technicznego powinien mieć rekomendację od drugiego Instruktora Technicznego na adekwatnym poziomie. Po dokonaniu weryfikacji IANTD udzieli zgody na przeprowadzenie kursu. Jeśli nie zajdą szczególne okoliczności, taka zgoda powinna być udzielona w ciągu 24-48 godzin od zgłoszenia. Po zakończeniu kursu na poziomie Instruktora Technicznego IANTD niezbędna będzie weryfikacja umiejętności kursanta przez innego IT na adekwatnym poziomie. W przypadku Instruktorów Rebreatherowych IANTD CE może zaakceptować weryfikację w formie zgody producenta sprzętu do prowadzenia szkoleń na określonej jednostce (Factory Training). Ponadto wszyscy Instruktorzy Rebreatherowi powinni dostarczyć do IANTD CE zgodę producenta sprzętu na prowadzenie szkoleń (Factory Training). W indywidualnych przypadkach proszę kierować konkretne zapytania bezpośrednio do IANTD CE.

 

Chciałbym też polecić Waszej uwadze nowe IANTD Facility w Molnar Janos w Budapeszcie. Jest to doskonałe miejsce do rozpoczynania kursów jaskiniowych IANTD, w ciepłej, przejrzystej wodzie i kontrolowanych warunkach. Do dyspozycji macie tam również divemastera/przewodnika.

 

Na zakończenie chciałbym zachęcić wszystkich Instruktorów IANTD CE do korzystania z najnowszych materiałów, dostępnych w wersji elektronicznej w języku polskim (w systemie IANTD CE). Są to formularze, podręczniki i prezentacje do kursów OWD, AOWD, EANx oraz CAVERN. W najbliższych dniach zostaną udostępnione zeszyty ćwiczeń do kursów OWD, AOWD i EANx. W przygotowaniu są obecnie podręczniki DEEP, TEK LITE, CAVE a także RESCUE. Mam nadzieję, że nowe materiały będą dla Was pomocne. Zacznijmy nowy sezon pozytywnie. Chcę zapewnić wszystkich Instruktorów działających w zgodzie ze Standardami IANTD, że mogą liczyć na pełne wsparcie ze strony IANTD CE. W rozpoczynającym się sezonie życzę wszystkim mnóstwa sukcesów i wspaniałych doświadczeń nurkowych!

 

Pozdrawiam serdecznie,

Alexandr Mikula

IANTD CE


 

Załącznik: Standardy Etyczne IANTD w zakresie Elektronicznych Środków Przekazu i Mediów Publicznych

 

Drodzy Licencjobiorcy IANTD,

Proszę potraktować poniższą korektę jako dodatek do aktualnie obowiązujących Standardów i Procedur IANTD. Poprawiona kompletna wersja Standardów i Procedur IANTD, zawierająca rozszerzone Standardy Etyczne zostanie opublikowana w najbliższym czasie.

 

Standardy Etyczne IANTD w zakresie Elektronicznych Środków Przekazu i Mediów Publicznych

W ostatnich latach powszechną praktyką stało się wykorzystywanie przez instruktorów IANTD elektronicznych środków przekazu, takich jak e-maile, strony internetowe oraz szczególnie media społecznościowe, do komunikacji z kursantami, klientami, potencjalnymi studentami oraz kolegami i innymi osobami ze środowiska nurkowego. Członkowie IANTD powinni dołożyć wszelkich starań aby ich komunikacja publiczna, odbywająca się za pośrednictwem Internetu, mediów społecznościowych czy wszelkiego rodzaju publikacji miała charakter wyłącznie pozytywny.

 

Przykładami tego rodzaju komunikacji mogą być ogłoszenia o wydarzeniach i kursach, jak również posty, komentarze lub artykuły wzmacniające dobry wizerunek publiczny nurkowania. Należy zdecydowanie unikać jakichkolwiek negatywnych komunikatów, oskarżeń lub uwag krytycznych pod adresem innych osób. Przekazywanie do wiadomości publicznej negatywnych komunikatów za pomocą poczty elektronicznej, mediów społecznościowych i/lub stron internetowych może zostać uznane za pogwałcenie Standardów Etycznych IANTD.
Wśród nieakceptowalnych przykładów działalności będącej pogwałceniem standardów etycznych za pośrednictwem e-maili, mediów społecznościowych, stron internetowych i innych środków komunikacji publicznej należy wymienić między innymi, choć nie wyłącznie:

publiczne krytykowanie innych profesjonalistów, organizacji nurkowych, producentów, nurków, osób z branży nurkowej.

 

Publiczne krytykowanie (poddawanie w wątpliwość) akcji ratunkowych lub prób przeprowadzenia akcji ratunkowych.
Ujawnianie jakichkolwiek informacji dotyczących wydobycia ciała lub innych czynności wymaganych przez prawo bez wyraźnej zgody odpowiednich instytucji i osób prawnych, w tym także rodzin osób poszkodowanych.

 

Publikowanie poza zastrzeżonymi do tego celu kanałami informacyjnymi jakichkolwiek skarg dotyczących agencji, federacji, organizacji nurkowych lub spraw pomiędzy instruktorami.

 

IANTD uważa złamanie tych standardów za bardzo poważne wykroczenie i działanie wysoce nieprofesjonalne. Kara za tego typu wykroczenie będzie proporcjonalna do stopnia naruszenia standardów, do dyscyplinarnego wykluczenia z Organizacji włącznie.

 

Dziękuję za współpracę
W imieniu IANTD BOD

Z wyrazami szacunku,

Luis Augusto Pedro
IANTD COO


 

Śmiertelny wypadek nurkowy we włoskiej jaskini Fontanazzi
Śmiertelny wypadek nurkowy
we włoskiej jaskini Fontanazzi

Ocenę powyższego pozostawiam czytającym. Dodam tylko, że cenzura na publiczną krytykę zachowań wśród społeczności nurkowej z pewnością nie przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa w trakcie kursów nurkowych.

 

To rolą organizacji jest nie dopuszczać do funkcjonowania na rynku takich przedstawicieli organizacji, których zachowanie, działanie wywołuje potrzebę krytyki.

 

Rolą tej samej organizacji jest dbanie o bezpieczeństwo kursantów w trakcie szkoleń, czyli zapewnienie i czuwanie nie tylko nad przestrzeganiem standardów ale również podejmowanie działań adekwatnych do zaistniałych wydarzeń, a w szczególności do wypadków śmiertelnych.

 

Warto w tym miejscu przypomnieć inny, śmiertelny wypadek nurkowy podczas kursu IANTD (czytaj: Śmiertelny wypadek nurkowy na Wildschütz), który do dziś nie doczekał się jakiegokolwiek stanowiska IANTD. Inną, dość kontrowersyjną sytuacją była reakcja na wypadek w meksykańskim Grand Cenote opisywana przeze mnie w artykule: Dramatyczne nurkowanie jaskiniowe w meksykańskim Cenote. Czy naprawdę te tragiczne historie musiały się wydarzyć?

 

Środowisko nurkowe powinno wyciągać wnioski z tego typu sytuacji, tak z wypadku, jak i z reakcji organizacji nurkowej. Ja będę jak ognia unikać szkoleń w tej organizacji. To moja reakcja na bezsilność… a jak Ty zareagujesz?


 

Czytaj także:

Śmiertelny wypadek nurkowy na Wildschütz
Śmiertelny wypadek nurkowy na Wildschütz
Dramatyczne nurkowanie jaskiniowe w meksykańskim Cenote
Dramatyczne nurkowanie jaskiniowe w meksykańskim Cenote
Kontrowersje wokół tragicznego wypadku Roba Stewarta
Kontrowersje wokół tragicznego wypadku Roba Stewarta

 

Źródło: Kontakt Jolly Diver

Podobne posty

5 Thoughts to “Reakcja IANTD na śmiertelny wypadek podczas kursu jaskiniowego we włoskiej Fontanazzi”

 1. Karabus

  U Światków Jehowy nie ma aż takich regulacji ;-(

 2. Paweł

  Mówcie co chcecie, byle dobrze… taka oto „wolność” słowa.

 3. ewa

  Czy tylko mi czytajac list Mikuly wydaje się, że wskazał on na pewne sytuacje, ktore mogly dotyczyc wypadku w Fontanazzi?
  1. kwestia ważnego ubezpieczenia nurkowego, adekwatne do poziomu szkolenia oraz obejmujące kraj szkolenia
  2. plan działania na wypadek sytuacji awaryjnej
  3. podkreślanie możliwości zakończenia nurkowania w każdym momencie
  4. wypełnienie 4 formularzy, w tym Zwolnienia z Odpowiedzialności
  5. zwrócenie uwagi na warunki wstępne oraz wymagania kursu
  6. zgłoszenie kursu instruktorskiego w systemie przed jego rozpoczeciem

  A tak na marginesie, konia z rzedem temu kto wie, kto to jest: „ITT, wybitnych ekspertów w dziedzinie nurkowania jaskiniowego, powszechnie szanowanych za postawę etyczną”.
  Z tego co się orientuje, to nawet Krzysztof Starnawski nie załapuje się do tego wątpliwie zacnego grona?!
  Więc KTO???

 4. Jaro

  Jak przemycić cenzurę w białych rękawiczkach? Ustanowić ” Zasady Etyki” i wyciągać konsekwencje za niestosowanie się do nich. Metoda stara jak świat 🙂

Leave a Comment