Skąd na Zakrzówku wziął się żółw czerwonolicy?

Żółw_czerwonolicy_na_Zakrzowku
Niepozorna gadzina

Ostatnio, zaintrygowana filmikiem  (na końcu artykułu) ukazującym grasującego po Kamieniołomie Zakrzówek żółwia czerwonolicego postanowiłam sprawdzić skąd znalazł się on w tym w popularnym wśród nurków miejscu.

 

Gadzina jest co jakiś czas przyłapywana przez nurków a co najważniejsze bezpłatnie korzysta z uroków tego malowniczego zbiornika (trzeba przyznać, że gust ma).


Poznajcie prawdę o TYM GADZIE

 

Posiada amerykański paszport

Żółw czerwonolicy (Trachemys scripta elegans), to podgatunek północno-amerykańskiego żółwia ozdobnego, którego naturalny zasięg występowania obejmuje przede wszystkim środkowo-wschodnią część Stanów Zjednoczonych.

 

Ekspansywna bestia

Na chwilę obecną żółw czerowonolicy występuje praktycznie na każdym kontynencie (za wyjątkiem Antarktydy). Poza tym można go spotkać na wielu oceanicznych wyspach. Uznawane są za najbardziej rozpowszechnione żółwie wodno-błotne na świecie.

 

1 ze 100

Okazuje się, że żółw czerwnolicy został uznany przez specjalistów ze Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) za jeden ze 100 najniebezpieczniejszych obcych gatunków inwazyjnych na świecie.

 

Żółw czerwonolicy
Żółw czerwonolicy

Może pochwalić się zakazem wjazdu na teren UE

W roku 1997 Unia Europejska umieściła inwazyjnego żółwia czerwonolicego w Aneksie B do Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wprowadziła całkowity zakaz importu okazów tych gatunków na teren Wspólnoty. Cel tego działania jest prosty – ochrona rodzimych zasobów przyrodniczych.

 

Jak ów gad opanował świat?

Przyczyna tak rozległej ekspansji tego gatunku jest wyjątkowo prozaiczna – wypuszczanie, zwykle pojedynczych okazów przez nieodpowiedzialnych hodowców-hobbystów. Ze względu na ogromną popularność handlową żółwi czerwonolicych tego typu wysiedleń jest bardzo dużo.

 

Powód wysiedleń też najczęściej jest prozaiczny – żółw po prostu rośnie. O ile na początku jest wielkości monety 5-złotowej, o tyle dorasta nawet do 40 centymetrów długości. Na początku sama byłam zdziwiona, ale szukając materiału do tego artykułu spotkałam się z komentarzami pseudo-hodowców, którzy chętnie wypuściliby swoje gady na wolność zamiast trzymać je w przyciasnych akwariach.

 

O jakich liczbach mówimy? Trudno oszacować. Warto jednak uzmysłowić sobie, iż w latach 90-tych XX wieku z samych Stanów Zjednoczonych rocznie eksportowano 3-4 mln egzemplarzy tego gatunku. Natomiast w latach 1994-1997 tylko do Polski trafiło ich około 448 tysięcy. Nie wiadomo ile zostało re-eksportowanych z innych państw.

Jedno jest pewne, ze względu na brak statystyk niemożliwe jest ustalenie dokładnej liczby osobników żyjących w naszym kraju.

 

Rozmnażanie

Do tej pory w Polsce nie odnotowano potwierdzonego przypadku rozrodu żółwia czerwonolicego w warunkach naturalnych. Potwierdzono natomiast pojedyncze przypadki złożenia przez samicę jaj lub próby kopania komór lęgowych. Zaobserwowano również w jednym przypadku w naturze skupisko bardzo młodych osobników tego gatunku. Niestety może to świadczyć o pierwszym, udanym lęgu w naszym kraju.

 

Żółw czerwonolicy_predator
Obcy wersja Predator

Obcy wersja Predator

Okazuje się, że ten gatunek inwazyjny żółwia ozdobnego skutecznie konkuruje z rodzimym żółwiem błotnym o kluczowe dla gadów elementy środowiska naturalnego. Wśród nich wskazać można zasoby pokarmowe, miejsca lęgowe oraz…plażowiska – czyli miejsca do wygrzewania się. Zdaniem naukowców taka konkurencja może skończyć się nawet śmiercią gorzej przystosowanych żółwi błotnych. Trzeba pamiętać również o potencjalnym ryzyku (nosiciel patogenów) przenoszenia na żółwie błotne chorób z innych regionów świata, do których zwalczania organizm żółwi błotnych nie jest przystosowany.

 

Powyższe zagrożenia są tym bardziej niebezpieczne, że rodzime żółwie błotne występują niezwykle rzadko i zagrożone są wyginięciem.

 

 

Ponadto żółw czerwonolicy może wywierać niekorzystny wpływ na ekosystemy zbiorników wodnych, zaburzając strukturę troficzną i wpływając na interakcje między organizmami wodnymi.

 

Ze względu na warunki zbliżone do tych panujących w północnej części naturalnego zasięgu żółwia czerwonolicego jest on w stanie przetrwać nawet surowe zimy. Jego sposobem na przetrwanie jest spędzanie zimy w mule na dnie zbiornika wodnego.

 

Skąd na Zakrzówku?

Najprawdopodobniej w ten sposób pozbyła się gada jakaś beztroska, krakowska rodzina. W sumie pobyt żółwia czerwonolicego na Zakrzówku nie powinien zbytnio dziwić, bowiem większość introdukcji okazów obcych gatunków żółwi ma miejsce właśnie w miastach lub ich okolicach.

 

Groźny także dla człowieka

Okazuje się, że żółw czerwonolicy może stanowić także zagrożenie dla człowieka. Jak dowiodły przeprowadzone badania jest on wektorem bakterii z rodzaju Salmonella, będących przyczyną zatruć pokarmowych. Poza tym ugryzienia przez tego żółwia są bolesne i trudno się goją.


 


 

 

Opracowanie własne

Artykuł – jego treść, podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Źródła informacji: czerwonolicy.pl; ekologia.pl; salamandra.org.pl; WWF Polska; Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski; obowiązujące akty prawne


 

Zobacz także:

Żółw błotny
Żółw błotny
Żółw czerwonolicy
Żółw czerwonolicy

Podobne posty

3 Thoughts to “Skąd na Zakrzówku wziął się żółw czerwonolicy?”

 1. Tomasz

  W moim stawie,zadomoiwił się ten żółw. Co mam zrobić?

  1. Ula

   Wszystko zależy od tego co chcesz z tym żółwiem zrobić – zatrzymać czy oddać? W każdym razie to dość kłopotliwa kwestia. Myślę, że pomocny może okazać się ów artykuł: http://www.salamandra.org.pl/obcezolwie-faq.html

 2. Lala

  Czy może Pani podać źródła informacji o przypadkach obserwacji młodych żółwii i składaniu jaj? Będę bardzo wdzięczna 🙂

Leave a Comment