„Zdrowy” Bałtyk

"Zdrowy" Bałtyk
„Zdrowy” Bałtyk

Podjęcie skutecznych działań na rzecz ochrony Bałtyku pozwoli uzyskać dodatkowo ponad pól miliona nowych miejsc pracy i miliardy euro rocznie do 2030 roku – tak wynika z raportu przygotowanego przez Boston Consulting Group (BCG) na zlecenie międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF.

 

Morze Bałtyckie jest właściwie wewnętrznym morzem Unii Europejskiej, co  stwarza niezwykłą szansę na podjęcie wspólnych działań. Od tej współpracy, szczególnie w zakresie wdrażania Bałtyckiego Planu Działań (ang. Baltic Sea Action Plan – BSAP), będzie zależała przyszłość jednego z najmniejszych mórz świata.

 

Z raportu wynika, że współpraca między ministrami wszystkich dziewięciu nadbałtyckich państw, powinna skupić się na powstrzymaniu procesu eutrofizacji, przejawiającego się m. in. zakwitami sinic i powstawaniem martwych stref. Jednocześnie należy przeciwdziałać problemowi szkodliwych substancji, które trafiają do Bałtyku. Równie ważnym priorytetem są działania na rzecz odbudowy populacji stad ryb występujących w Morzu Bałtyckim, na czym zyska nie tylko środowisko, ale także rybacy.

 

Już w październiku br. odbędzie się ministerialne spotkanie w Kopenhadze dotyczące wdrażania BSAP w krajach nadbałtyckich.

 

Jeszcze dwieście lat temu Bałtyk był czysty. Jednak wraz z rozwojem przemysłu i rolnictwa, a przede wszystkim ze wzrostem liczby ludzi, mieszkających w jego zlewisku, doszło do znacznego zanieczyszczenia. Ilość tych zanieczyszczeń rosła, a możliwości wymiany wody z oceanem przez cieśniny w Danii były wciąż te same. Tymczasem już teraz 10% powierzchni Morza Bałtyckiego to tzw. pustynie wodne, gdzie nie ma żadnego życia. Jednocześnie Bałtyk jest najbardziej zatłoczonym morzem świata. Wzrasta natężenie transportu morskiego, powstaje infrastruktura, która ma szkodliwy wpływ na stan środowiska.

 

W regionie Morza Bałtyckiego żyje 110 milionów ludzi a Polska jest jednym z najbardziej ludnych państw bałtyckich. Ponad 99 % Polaków mieszka w zlewisku Bałtyku.


 

Źródło: www.wwf.pl

Podobne posty

Leave a Comment