Nurkowanie jaskiniowe

Nurkowanie jaskiniowe
Dekompresja we francuskiej jaskini Ressel

Nurkowanie jaskiniowe (ang. cave diving) w szerokim znaczeniu, to nurkowanie overhead czyli zanurzenia w przestrzeniach zamkniętych takich jak zalane jaskinie, kopalnie, obiekty przemysłowe czy wnętrza wraków. Specyficzną formą stropu jest również warstwa pokrywy lodowej zalegająca na zbiorniku. Nie ulega wątpliwości, że jest to najtrudniejsza a zarazem najbardziej wymagająca forma nurkowania technicznego.

 

Nurkowanie pod stropem jest bardziej ryzykowne od nurkowania w wodach otwartych. Jedną z najważniejszych przyczyn jest niemożność bezpośredniego wynurzenia się wynikająca z ograniczenia stropem/sufitem.


 

Nurkowanie jaskiniowe Cave diving Jolly Diver
Nurek we francuskiej jaskini Goul du Pont

Drugą, kluczową różnicą są całkowite ciemności wmuszające użycia sztucznego światła oraz zwiększające ryzyko zgubienia się w przypadku jego utraty.

 

Oczywiście ryzyko związane z penetracją jaskiń uzależnione jest od ich profilu, głębokości oraz odległości na jaką zamierzamy popłynąć. Dodatkowe trudności polegają na zaplanowaniu nurkowania oraz wykonaniu dekompresji czasem wymuszonej przez profil jaskini.

 


Jolly Diver zaprasza dziś na nurkowanie overhead w: Zeleni Vir Spring

Zeleni Vir Spring
nurkuj dalej

 

W ramach węziej rozumianego nurkowania jaskiniowego wyróżniamy:

Nurkowanie kawernowe
Nurkowanie w kawernie

nurkowanie kawernowe (cavern diving) – zanurzenie wykonywane jest w zakresie naturalnego światła. Najczęściej będzie to obszar wejściowy jaskini. Ze względu na bliższą odległość do powierzchni oraz zasięg naturalnego światła nurkowania te są uważane za bezpieczniejsze od stricte jaskiniowych.

 

nurkowanie jaskiniowe (cave diving) – zanurzenie wykonywane jest poza zasięgiem światła naturalnego. Tego typu penetracje są uważane za najbardziej ryzykowne. Wymagają one nie tylko posiadania odpowiedniego sprzętu w niezbędnej ilości (redundancja), ale także umiejętności poruszania się po jaskiniach, poręczowania oraz znajomości procedur jaskiniowych (np. w przypadku rozdzielenia członków zespołu lub utraty gazu).

 

Nurkowanie jaskiniowe (cave diving) Jolly Diver
Nurkowie w syfonie Danka w jaskini Kasprowa Niżnia w Tatrach

nurkowanie speleo (sump diving) – zanurzenia odbywają się w syfonach, z reguły trudno dostępnych. Zasadnicza różnica polega na tym, że pokonywanie partii suchych jaskini dominuje nad nurkowaniem. Nurkowanie speleo wymaga umiejętności i technik poruszania się po jaskiniach (alpinizm/taternictwo jaskiniowe), zarówno nielinowych, linowych, jak i elementów wspinaczki.

Nurkowanie w tym przypadku jest metodą pokonania przeszkód – zalanych syfonów zlokalizowanych pomiędzy kolejnymi, suchymi korytarzami. Syfony mogą być różnej długości. Dla przykładu najdłuższy odkryty syfon w Tatrach, to Syfon Warszawiaków o długości 333 metrów zlokalizowany w jaskini Kasprowa Niżnia. Jako ciekawostkę dodam, że Kasprowa Niżnia posiada również najdłuższy w Polsce ciąg syfonów, składający się z 7 zalanych korytarzy o łącznej długości 657 metrów. Dla porównania na świecie najdłuższy syfon o długości 5675 metrów znajduje się we Francji, w jaskini Doux de Coly.