Pojąć Głębię – woda to równość!

Pojąć Głębię - woda to równość!
Pojąć Głębię – woda to równość!

Pod wodą WSZYSCY jesteśmy RÓWNI, śmiało może być hasłem przewodnim dla innowacyjnego projektu Pojąć Głębię. Każdy nurek już od pierwszych podwodnych kroków jest świadomy, że woda niweluje różnice, a fizyczne ograniczenia przestają mieć znaczenie.

 

Jednak projekt Pojąć Głębię to coś więcej. To szansa dla ludzi z niepełnosprawnością intelektualną na lepsze życie. Przebywanie pod wodą ma dla takich osób specyficzne, rehabilitacyjne i terapeutyczne znaczenie.

 

Cele są równie szczytne: wzmacnianie u osób dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną poczucia własnej wartości, niezależności i pewności siebie.

 

Projekt Pojąć Głębie to społeczna inicjatywa, w której uczestniczą nie tylko nurkowie, ale również psycholodzy oraz doświadczony zespół Spółdzielni Socjalnej Dalba.


 


 

Nurkowanie? Dlaczego?

Powodów jest wiele, przede wszystkim obce dla człowieka środowisko wodne sprawia, że każdy jest równy. Możliwość swobodnego poruszania się powoduje, że ludzkie ułomności, ograniczenia zwłaszcza te fizyczne przestają mieć znaczenie. Dodatkowo tego typu forma aktywności wpływa na rozwój psychoruchowy.

 

Nurkowanie, to przede wszystkim odkrywanie siebie, swoich możliwości oraz wiary we własne siły, które pozwalają na pokonywanie niepełnosprawności. To nauka pracy w zespole, ale również zaufania do partnera oraz odpowiedzialności nie tylko za siebie.


 

Skok na głęboką wodę, czyli początki

Pojąć Głębię - woda to równość!
Pojąć Głębię – woda to równość!

Pomysł na nurkowanie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie pojawił się wraz z Martynką, której własne słabości nie przeszkadzają w przebywaniu pod wodą. Co ważne rodzice dziewczyny twierdzą, że nurkowanie ma na nią bardzo dobry wpływ, Martyna stała się otwartą i pełną energii osobą.

 

Dzięki pracy zespołu specjalistów powstał autorski projekt szkolenia nurkowego dla osób z niepełnosprawnością umysłową. Jednak nie każda osoba niepełnosprawna intelektualnie ma możliwość zanurkowania. W pierwszej kolejności osoba taka musiała przejść wieloetapowy proces kwalifikacji. W ten sposób wytypowano pierwszą, sześcioosobową grupę uczestników o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, dla której przeprowadzono pilotażowe szkolenie.


 

Zobaczcie jak wyglądały zajęcia kwalifikacyjne

 

Pierwszy etap, to zajęcia praktyczno – teoretyczne w kontrolowanych warunkach basenowych do głębokości 4 metrów. Zasadniczym celem tej części zajęć było oswojenie grupy z wodą oraz zademonstrowanie na powierzchni zasad działania sprzętu nurkowego a także oswojenie z nim.  Tak ważny element nurkowania jak oddychanie przez automat było wprowadzane stopniowo. Równolegle z techniką oddychania przez automat rozwijana była koordynacja ruchowa w wodzie oraz umiejętność poruszania się w tym obcym dla człowieka środowisku. Etap basenowy to przede wszystkim budowa odpowiedzialnych, prostych a zarazem systematycznych zachowań, nauka przestrzegania zasad oraz pracy w małych zespołach.

 

Kolejny, drugi etap to podwodne zmagania w wodach otwartych. W trakcie 4 dni pobytu nad jeziorem Mausz udało się wykonać 6 nurkowań do głębokości maksymalnie 10 metrów. Praca pod wodą wykonywana była w możliwie bezpiecznych warunkach, każdy podopieczny pozostawał pod opieką jednego instruktora. Nurkowania oraz pomyślne zaliczanie kolejnych ćwiczeń sprawiły, że uczestnicy poczuli się pewni siebie i zaczęli wierzyć we własne możliwości. Był to prawdziwy poligon doświadczeń, tak dla instruktorów, twórców projektu Pojąć Głębię jak i dla niepełnosprawnych intelektualnie kursantów.

 

Wszystkie dotychczasowe zajęcia przeprowadzone w ramach pilotażowego projektu Pojąć Głębię udowodniły, że możliwa jest skuteczna a zarazem bezpieczna metoda rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez nurkowanie.


 

Wsparcie projektu Pojąć Głębię

Jeśli uważacie, że WSZYSCY jesteśmy RÓWNI pod wodą i  że warto wesprzeć inicjatywę POJĄĆ GŁĘBIĘ, możecie to zrobić na stronie wspieram.to.

Zebrane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na kolejny etap projektu, czyli zajęcia w słonych wodach otwartych. Doskonale wiemy jak bardzo nurkowanie w morzu różni się od tego w jeziorze.

 

Więcej informacji i ciekawostek znajdziecie również na fanpage’u Pojąć Głębię


 

 

Źródła: wspieram.to; osoby zaangażowane w projekt Pojąć Głębię

Podobne posty

Leave a Comment